2017. január 31., kedd

De szeretnék...

A holnapi iskolai magyarórámra készülve eszembe jutott ez a sor: "De szeretnék gazdag lenni..." Keresgélni kezdtem az interneten, hasonló ötletek után kutatva, és találtam egy oldalt, ahol a József Attila-vers mintájára írtak rövid nyolcsoros verseket általános iskolások. Nagyon jónak találtam az ötletet, és az első versszakok nyelvi szintjét is megfelelőnek ahhoz, hogy hasznosítsam az órámon. Készítettem egy feladatlapot, melyet a következő linken érhettek el:


Előzmények: Már tanultuk a főnévi igenevet és annak minden formáját, a rendhagyó alakokat is. A hobbik és a szabadidő témáján már túl vagyunk, és a múlt órán beszéltük meg a szeretnék igealakot és annak ragozási paradigmáját, megnéztünk néhány udvarias kérést, és azokat gyakoroltuk. A kérések mellett a forma egyik fontos funkciója a vágyak, kívánságok kifejezése (ennek következménye pedig az, hogy udvarias kéréseink gyakori eleme az igealak). 

Korosztály: Kilencedikes tanulókról van szó, akik még gyerekek, tehát hasznos és motiváló feladat számukra olyan kívánságok megfogalmazása, hogy mit szeretnének csinálni később, felnőttként. Mindenki szeretne gazdag lenni, de nagyon sokféle ötlet létezik, hogy mire használnák a tanulók a pénzt: cápauszonylevest szeretnének enni, utazgatni, vagy a szegényeknek segíteni. Ezek szépen megjelentek a tanulói versekben, vicces, kedves formában megfogalmazva.

Nyelvi szint: A1-es és A2-es nyelvi szintre ajánlom ezt a feladatlapot. Motiváló, hogy egyetlen feltételes módú igealakkal viszonylag komplex jelentéstartalmat tudnak kifejezni a diákok anélkül, hogy a jóval később tanulandó feltételes mód hiánya feltűnő legyen.

A megvalósítás menete: A ráhangoló feladatban a diákok meg tudnak fogalmazni vágyakat, amelyeket szeretnének elérni felnőttkorukra. Ezután érdemes együtt elolvasni a József Attila-verset, elmondani néhány háttérinformációt a vers keletkezéséről, a költőről. A magyar vers olvasása hozzájárul a magyar kultúra terjesztéséhez, megismeréséhez is. Ezek után következnek a tanulói saját versek lyukas szövegként. Fontosnak tartottam, hogy ne csak a főnévi igeneves, kész formát helyettesítsék be a diákok, hanem többet dolgozzanak: első feladatként megjelenik a helyes forma megalkotása, majd miután megbeszéljük a helyes válaszokat, utána következhet a behelyettesítés egyéni vagy páros munkaformában. Ezután jön a feladat kreatív része: a versírás. Kíváncsi vagyok, milyen produktumok fognak készülni, ezért szerintem az óra végén be is szedem a verseket. Ezután fel kell olvasni egymásnak a verset, és bemutatni, hogy mit szeretne a másik, így a megtanulandó igealak 3. személyű formájának gyakorlására is lehetőség nyílik.


2017. január 22., vasárnap

Hallgassunk több zenét a magyarórán!

Az iskolai A2-es csoportommal elérkeztünk a külső és belső személyleírás témájához, a birtokos személyjelek és a birtokos szerkezet átismétléséhez. Vártam már a témát, hogy felhasználhassam a manapság szerintem egyik legjobb, fiataloknak szóló, magyar együttes számát, mert tökéletesen passzol mind a témához, mind a tanítandó nyelvtani anyaghoz. Mi Durst Péter tankönyvét, a Lépésenként magyarul 1-et használjuk, és hozzá kiegészítésként a MagyarOK A2 egyes oldalait, anyagait. Ezúttal a Durst-könyv 47. lépésének bevezetéseként fogom bevinni az általam választott dalt. Mivel már mindenki tanulta a testrészeket, ezért a lecke előtt nem árt a szavak felelevenítése, és birtokos személyjeles formáinak átnézése sem. Annak ellenére, hogy az előző lépésekben megtanulták a diákok a birtokos személyjelek használatát, úgy vélem, ez a lecke egy kicsit hirtelen kezd bele ebbe a témába.

Úgy döntöttem hát, hogy hallásértéssel indítom az órát. A ráhangoló szakasz annak megbeszélése, hogy mi milyen magyar együtteseket, énekeseket ismer. Itt érdemes megbeszélni, hogy a tanulók szoktak-e magyar zenét hallgatni, van-e kedvencük, milyen műfajt szeretnek, és ismerik-e az általunk választott előadót, zeneszámot. Ezután következhet a hallásértési feladat.

Az első hallgatás után a tanulók globális értésére hagyatkozom: azt a feladatot adom, hogy próbálják meg összegyűjteni a testrészek nevét, amelyek a dalban előfordulnak.
Ezután, a második hallgatást követően a testrészek, és néhány más, birtokos személyjellel ellátott főnevet kell behelyettesíteniük a lyukas szövegbe.
Íme a feladatlap:

1.)    Milyen magyar együtteseket, énekeset ismersz?
…………………………………………………………………………………………………..
2.)    Hallgasd meg a magyar dalt!
a.      Milyen testrészeket hallottál? Sorolj fel néhányat!
láb, ………………………………………………………………………………………………
b.      Egészítsd ki a szöveget a felsorolt birtokos személyjeles formákkal!
fejem, lábad, kezed, hangod, számom, ajkad, agyad, nevem, ruhád, telód

Erre még meghívlak, aztán döntsd el,
veled menjek-e el, vagy a köddel.
Erről kell még emlék, ahogyan nézel,
bújj el bennem, mint egy medve télen.

Kiszúrtalak egyből, csak háttér a tömeg,
bárhova mész, téged mindenki követ.
A …………………….., a lábad, a kezed, az …………………….. ritmusra él,
akár egy dallam, az ital a ………………………ben,
töröm a ……………………., hogy hogy legyünk gyorsan végre egy helyen,
én odaadok mindent egy helloért,
ha kell a ……………………….. , nyúlj a ………………………ért.

Erre még, erre még, erre még meghívhatsz.
Erre még, erre még, erre még meghívhatsz.

Erre még meghívlak, aztán döntsd el,
veled menjek-e el, vagy a köddel.
Erről kell még emlék, ahogyan nézel,
bújj el bennem, mint egy medve télen.

Siker egy végre, hallom a ………………………..,
a …………………… az enyémhez közelebb lakott,
harmincnyolc, nekem negyvenöt, az ……………………ba nézz be, benn ülök.
Táncolni nem fogok, csak neked,
gyere, szkippeljük együtt a keddeket!
Dávid a ………………………., igen, örvendek
Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

Erre még, erre még, erre még meghívhatsz
Erre még, erre még, erre még meghívhatsz

Erre még meghívlak, aztán döntsd el,
veled menjek-e el, vagy a köddel.
Erről kell még emlék, ahogyan nézel.
bújj el bennem, mint egy medve télen.
(Halott Pénz: Erre még meghívlak)

A dal meghallgatása, megbeszélése után többféleképpen lehet folytatni az órát. Én a MagyarOK A2-es kötetének munkalapjai közül választottam a testrészek beírásával kapcsolatos feladatot (http://magyar-ok.hu/docs/MOK2_1fej_munkalapok.pdf), majd a birtokos személyjeles formák tisztázása után következhet a tankönyvi lecke.

Jó lenne csinálni egy dalgyűjteményt, ahonnan a mid-tanárok tudnának szemezgetni. :)